Skip to main content
 

Nowoczesna rafineria

oleju rzepakowego i sojowego oraz estrów metylowych II generacji

 

MAGAZYNOWANIE
TŁOCZNIA
RAFINACJA
TRANSESTRYFIKACJA

 

JESTEŚMY
ECO

O nas

ARIA BIO jest właścicielem nowoczesnej i proekologicznej rafinerii zlokalizowanej w Borku Wielkopolskim, w odległości 70 kilometrów od Poznania. Bazowe produkty fabryki to olej rzepakowy i sojowy oraz estry metylowe II generacji.
Partnerzy biznesowi Spółki to przede wszystkim polskie i zagraniczne koncerny paliwowe, chemiczne, farmaceutyczne oraz producenci z branży spożywczej i rolnej.

Rafineria

Fabryka składa się z sekcji tłoczni, ekstrakcji, estryfikacji, dekantacji i odśluzowywania, wag oraz kompleksu magazynów suchych na nasiona, zbiorników i silosów do składowania gotowych produktów takich jak oleje, gliceryna i estry.
Cały zakład został zaprojektowany tak, żeby jedynym produktem ubocznym wytworzonym w procesie produkcji było ciepło, które zostanie wykorzystane na rzecz społeczności lokalnej w Borku Wielkopolskim. Zaplanowano również budowę linii do oczyszczania gliceryny na potrzeby branży farmaceutycznej oraz budowę farmy fotowoltaicznej, której zielona energia zasili rafinerię.

Fabryka w liczbach

70,000

rzepaku potrzebnych przez rok do produkcji

40,000

surowców rocznie kupowanych od miejscowych rolników

2013

rozpoczęcie
działalności

2021

zmiana właściciela i wznowienie produkcji

Ekologiczna alternatywa dla paliw tradycyjnych

Rozwój gospodarki skutkuje coraz większym zapotrzebowaniem na energię. Paliwa kopalne, stosowane do tej pory jako główne źródło energii należą do surowców nieodnawialnych i ich wykorzystanie niesie za sobą wiele zagrożeń, głównie związanych z zanieczyszczeniem i degradacją środowiska naturalnego. Jedną z alternatyw dla węgla, ropy i gazu, jest biomasa, czyli materia organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Według niektórych badań, gdyby biopaliwa zastąpiły paliwa tradycyjne, emisja gazów cieplarnianych na świecie mogłaby spaść o 30%.

ZALETY WYKORZYSTYWANIA OLEJU RZEPAKOWEGO I SOJOWEGO

  • zerowy bilans emisji dwutlenku węgla uwalnianego podczas spalania,
  • szybka i bezpieczna dla środowiska biodegradacja,
  • możliwość łatwiejszego magazynowanie niż – na przykład – energii wiatrowej lub słonecznej,
  • skup dużych ilości rzepaku na potrzeby rafinerii jest wsparciem dla polskiego rolnictwa i społeczności lokalnych.

NALEŻYMY DO:

Masz pytania?    Dane Rejestrowe ARIA Bio Sp. z o.o. Sp.k. NIP: 536-194-37-02 / KRS: 0000809387 / Regon: 384652452